Markéta Váradiová

ŽIVOTOPIS

MgA. V Á R A D I O V Á Markéta
(* 1973)
Pozoruhodná umělkyně v samém začátku svého bohatého vzdělávacího procesu vystudovala SUPŠ bižuterní v Jablonci nad Nisou. Následně pokračovala na Institutu výtvarné kultury UJEP v Ústí nad Labem a poté dokonce na litevské Akademii Vilniaus dailés Akademija. V roce 2003 nastoupila na Fakultu užitného umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a nakonec na VŠVU v Bratislavě, kde se zaměřila na výtvarné umění. V posledních pracích se věnuje instalacím se zrcadly.


Puzzle III.
Obydlí VII.
Řeka II.
Cestou XII.
Cestou V.