student AVU Praha Matouš Hrbek

student AVU Praha Matouš Hrbek

Matouš Hrbek (1995)
Mladý malíř původem z Hradce Králové, studium umění oficiálně zahájil na střední škole SPŠKS v Hořicích v ateliéru malby Michaely Jezberové. Nyní prvním rokem studuje na pražské akademii výtvarného umění u Vladimíra Skrepla.
Za dobu studia prošla forma jeho práce četnými střety a odlišnými způsoby ztvárnění. V současné tvorbě dochází ke kontinuální konfrontaci se staršími obrazy – přemýšlením v sériích. Posledním rokem se náhodě v malbě zabývá především po stránce procesuální, kdy koketuje mezi abstraktní a figurální polohou.


 

 


 

ZPĚT

 

 

VIDEO

ZPĚT

 

 

ZPĚT

 

 

ZPĚT