Kam se poděl zdravý rozum

Výtvarné umění mám rád a přistupuji k této kulturní činnosti s úctou a respektem. Proto občas vnímám provinění vůči této oblasti nejen ze samého principu, ale i zdravého rozumu, určité lidské rozhořčení. Přátelé zajisté víte, že Vrchlického divadlo v Lounech si nedávno pořídilo před svou budovou nástřik betonové dlažby za více jak 5 milionů korun. Nicméně celková částka činila téměř 9 milionů korun.  Navíc kdo bude obdivovat tvorbu Zdenka Sýkory na dlažbě, kam se poděl zdravý rozum? Pokud by byl opravdový zájem zviditelnit jeho tvorbu a jeho odkaz, proč město neinvestuje do kopií , které by umístily ve svých veřejných prostorách a kancelářích a především i ve školách, aby konečně občané měli tu čest se seznámit s tvorbou takového velikána. Paní Sýkorová by zcela určitě za tuto prezentaci nic nepožadovala. Nicméně tímto rozhodnutím vedení města Loun, které tuto částku schválilo a zaplatilo předvedlo svou totální nekompetentnost. Takové plýtvání penězi v regionu, kde občané postrádají někdy i pro 21. století důstojné podmínky ve zdravotnictví je nezodpovědné a trestuhodné. Občané města Loun dobře vědí, že i na banální vyšetření musejí čekat několik měsíců a mnozí dokonce nemají šanci se zaregistrovat u zubního lékaře. Cosi není v pořádku, lidé by se přeci měli ptát a také ptají, ovšem je třeba dělat více než se ptát, nemyslíte přátelé? Vždy jsem se snažil pozvednout povědomí o současném výtvarném umění, jen se mi to v Lounech nepodařilo, zato náš projekt VÝTVARNÉ UMĚNÍ DO ŠKOL , se mi povedlo prezentovat teprve až v Praze.

WordPress Image Lightbox