Prof. ak. mal. Jiří Načeradský

Prof. ak. mal. Jiří Načeradský

Jiří Načeradský byl český malíř, grafik a vysokoškolský pedagog. Bez nadsázky lze o tomto umělci hovořit jako o představiteli českého moderního malířství. Jeho díla většinou odrážejí anatomickou stavbu lidského těla v různých formách a ve zvláštních kontextech, které v hlubším měřítku reflektují erotické pozadí.


 

 

Namlouvání
Namlouvání
Prof. ak. mal. Jiří Načeradský
24x32
Ležící muž
Ležící muž
Prof. ak. mal. Jiří Načeradský
30x42
Nedočkavost
Nedočkavost
Prof. ak. mal. Jiří Načeradský
35x50


 

ŽIVOTOPIS

Jiří Načeradský
(* 1939)
Tato pozoruhodná osobnost vystudovala v letech 1957 Akademii výtvarných umění u V. Rady. Na akademii se stal roku 1990 docentem a o rok později byl jmenován profesorem monumentální malby (do 1992). Samostatně vystavoval poprvé v roce 1967 v galerii mladých v Mánesu. Po odmlce na počátku 70. let přechází od figurace k zobrazení mechanismů (cyklus Stroje), od olejomalby přechází k akrylu a současně paroduje (v určité návaznosti na pop-art) postavy amerického kresleného filmu (Donald fotografem,1976). Další plátna mají silný erotický náboj, v 80. letech se vrátil k tradičnější figuraci, ovšem groteskně deformované. Po listopadu 1989 se stal nejprve docentem a roku 1991 pak profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze.


ZPĚT

 

 

VIDEO

ZPĚT

 

 

VÝSTAVY

1967/01 Jiří Načeradský: Obrazy kresby grafika, Mánes, Galerie mladých, Praha

1968/01/19 - 1968/02/18


Jiří Načeradský: Obrazy, Galerie Václava Špály, Praha

1975/10/29 - 1975/11/19


Jiří Načeradský: Kresby a akvarely, Divadlo hudby, Olomouc

1982?Jiří Načeradský: Výběr z díla, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou

1983?Jiří Načeradský: Obrazy, Muzeum husitského revolučního hnutí, Tábor

1985/06/07 -1985/06/29Jiří Načeradský: Studie na téma rotujících figur a dynamických prostorů, Galerie 55, Kladno

1985/09/09 - 1985/10/04Jiří Načeradský, Galerie Opatov, Praha

1986/03Jiří Načeradský, Galerie Na bidýlku, Brno

1988Jiří Načeradský, Galerie Opatov, Praha

1990/04/10 - 1990/06/03Jiří Načeradský: Obrazy z let 1958 - 74, Galerie hlavního města Prahy, Praha

1992/12/14 - 1993/01/06Jiří Načeradský: Černý most, Galerie Václava Špály, Praha

1993/01/26 - 1993/02/28Jiří Načeradský: Černý most, Dům umění města Brna, Galerie Jaroslava Krále, Brno

1993/02/18 - 1993/03/18Jiří Načeradský, Galerie \\\"A\\\" Ateliéry, Most

1994/05Jiří Načeradský: Na ramenou obrů, Galerie Na bidýlku, Brno

1994/09 - 1994/10Jiří Načeradský - Výběr z figurální tvorby, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1995/05Jiří Načeradský: Na ramenou obrů, Galerie Na bidýlku, Brno

1998/08/20 - 1998/09/19Jiří Načeradský, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

1998/10/06 - 1998/11/14Jiří Načeradský - Pozemšťané, Galerie Via Art, Praha

1999/06Jiří Načeradský (ne)známý, Galerie Peron, Praha

2004/04/15 - 2004/05/30Jiří Načeradský: Akryly, figury, triptychy: Práce z let 1985 - 1993, Galerie Brno, Brno

2006/03/02 - 2006/03/31Jiří Načeradský: Venuše, Ušatky a Kudlanky, Galerie Art Praha, Praha


Společná

1965/02 - 1965/03Výstava mladých, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby, Praha

1966/06/17 - 1966/07/17Jarní výstava 1966, Mánes, Praha

1966/09/30 - 1966/11/06Výstava mladých / Exposition des jeunes, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1967/03/04 -Mostra d´arte contemporanea cecoslovacca, Torino, Torino

1967/04/23 - 1967/05/15Výstava mladých: 67, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby, Praha

1967/05/21 -1967/07/31Nové cesty II: Mladá generace, Dům umění, Zlín (Gottwaldov)

1967/05/24 - 1967/06/25Hudební inspirace, Galerie bratří Čapků, Praha

1967/07Kresba mladých, Galerie Fronta, Praha

1967/09/08 -Obraz 67, Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno

1968/01/03 - 1968/04/21Sex Fran Prag, Konstforum, Norrköping

1968/06/09- 1968/08/31Sex Fran Prag, Stenhusgarden, Linköping

1968/07/21 - 1968/08/28Věcné dialogy, Muzeum, Písek

1968/11/05 - 1968/12/08300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50. létům ČSSR, Praha, Praha

1969/04/11 - 1969/05/03Sept jeunes peintres tchécoslovaques, Galerie Lambert, Paříž (Paris)

1972/09/14 - 1972/10/01Mladí výtvarníci k I. celostátnímu sjezdu SSM (Výsledky úkolové akce), Galerie U Řečických, Praha

1979České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1980/06/25 - 1980/08/25Kresby, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou

1980/07/17 - 1980/08/10Jiří Načeradský, Petr Pavlík, Václav Bláha: Obrazy a kresby, Malá výstavní síň, Liberec

1982Kresba / Socha / Grafika, Hájenka ve Hvězdě, Praha

1982/03/19 - 1982/04/09Lamr, Načeradský, Němec, Sopko, Kulturní dům, Dobříš u Prahy

1982/03/22 - 1982/04/02Práce architektů, malířů a sochařů, Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha

1983/07/14 - 1983/08/14Obrazy a sochy, Obvodní kulturní dům Gong, Praha

1983/10 - 1984/02Nové kresby, Výběr z přírůstků 1973-1983, Letohrádek Ostrov, Ostrov nad Ohří

1983/10/11 - 1983/10/23Prostor, architektura, výtvarné umění, Výstaviště Černá Louka, Ostrava

1984/04 - 1984/05Figurální téma v současné kresbě a grafice, Dům kultury, Malá scéna, České Budějovice

1984/05/05 - 1984/09/30Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1985/05/31Konfrontace III, Dům Magdaleny Rajnišové, Kladno

1986/04/26 - 1987/09/30České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1987/05/30 - 1987/05/31Konfrontace VI, Špitálská ulice, Praha

1987/07/01 - 1987/07/1030 výtvarníků v Lidovém domě, Lidový dům, Praha

1987/11/30 - 1988/01/26Expressiv. Mitteleuropäische Kunst seit 1960, Museum moderner Kunst ( Museum des 20. Jahrhunderts, Vídeň (Wien)

1988/02/18 - 1988/04/17Expressiv, Central European Art since 1960, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington D.C.

1988/04 - 1988/10České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1988/04/23 - 1988/05/29První výstava Volného seskupení 12/15 v Kolodějské jízdárně, Jízdárna, Koloděje

1988/06/16 - 1988/08/07Humor ´88, Kresby, obrazy, plastiky, objekty, Krajská galerie, Hradec Králové

1988/07/08 - 1988/08/07Salón pražských výtvarných umělců \\\'88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha

1988/09/01 - 1988/10/02Humor ´88, Kresby, obrazy, plastiky, objekty, Horácká galerie, Nové Město na Moravě

1988/09/08 - 1988/10/04Forum 1988, Pražská tržnice, Praha

1988/10/29 - 1988/11/20Jeden starší - jeden mladší, Lidový dům, Praha

1988/10/29 - 1988/12/23Contemporary Art in Czechoslovakia Selections from the Jan and Meda Mladek Collection, Herbert F. Johnson Museumm of Art, New York, New York

1990 - 1990/10/28Neoficiální, Umění Československa 1968-1989, Místodržitelský palác, Brno

1990/01/15 -Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna, Praha

1990/04/05 - 1990/04/29Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: Kreslení, Galerie Fronta, Praha

1990/04/28 - 1990/06/10Inoffiziell Kunst der ČSSR 1968 89, Museum der Stadt Regensburg, Regensburg an der Donou

1990/06/16 - 1990/07/08Polymorphie, Martin-Gropius-Bau, Berlín (Berlin)

1990/09/19 - 1990/12/09Člověk v obraze, Středočeská galerie, výstavní síně, Praha

1990/10/04 - 1990/11/18Současná česká kresba, Místodržitelský palác, Brno

1990/12/15 - 1991/04/07Czech Art in the Velvet Revolution, Nassau County Museum of Art, New York, New York

1991Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava

1991/04/26 - 1991/09/30


České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1991/06/22 - 1991/09/22


Šedá cihla 78/1991, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy

1991/06/27 - 1991/09/08


ZPĚT

 

 

ZPĚT