Jana Vojnárová

ŽIVOTOPIS

V O J N Á R O V Á Jana
(* 1982)
Umělkyně, jejíž rukopis je zcela originální svým atypickým figurálním ztvárněním vystudovala Výtvarnou školu Václava Hollara a následně Akademii výtvarných umění v Praze / ateliér malby u Vladimíra Skrepla. Vzdělání završila na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové / ateliér malby u Stanislava Diviše. V roce 2007 absolvovala studijní stáž v USA - School of Visual Arts (New York).


Koláž na obraze
Vor
Bez názvu
Košilka
Hlava
Někde v horách mé tělo spí