Zdeněk SÝKORA

 

ŽIVOTOPIS

S Ý K O R A Zdeněk
(* 1920 † 2011)
Absolvoval reálné gymnázium Lounech. Již v době studií začal fotografovat a také malovat obrazy. Po uzavření vysokých škol v roce 1939 pracoval na železnici. Po válce studoval výtvarnou výchovu a deskriptivní geometrii na Univerzitě Karlově v Praze, kde začal roku 1947 vyučovat a v roce 1966 se stal docentem malby. Vedle pedagogické činnosti se zabýval volnou tvorbou - maloval obrazy, vytvářel plastiky, je autorem desítek grafik a realizací v architektuře. Byl členem tvůrčí skupiny Křižovatka, jež byla založena v roce 1963 v Praze. Od roku 1985 spolupracoval ve své tvorbě s manželkou Lenkou. Roku 1991 byl jmenován čestným občanem města Loun. V roce 2003 mu francouzský ministr kultury udělil titul rytíře Řádu umění a literatury. Roku 2005 obdržel rakouskou cenu Herberta Boeckla za celoživotní dílo.


PLAKÁT 1
PLAKÁT 1
84x60
PLAKÁT 2
PLAKÁT 2
64x48
PLAKÁT 3
PLAKÁT 3
84x59
PLAKÁT 4
PLAKÁT 4
99x69
PLAKÁT 5
PLAKÁT 5
95x66
PLAKÁT 6
PLAKÁT 6
60x43
PLAKÁT 7
PLAKÁT 7
84x59
PLAKÁT 8
PLAKÁT 8
84x44
PLAKÁT 9
PLAKÁT 9
60x40
PLAKÁT 10
PLAKÁT 10
55x84