Alžběta Říhová

ŽIVOTOPIS

Ř Í H O V Á Alžběta
(* 1981)
Mezi poslední práce této umělkyně patří dekorativní architektonické prvky budov převážně z období první poloviny 20.století, renesanční sgrafita nebo historické vrstvy omítek. Jednotlivé motivy jsou buď jako fragment vytržené ze svého kontextu a vložené do nové souvislosti nebo jsou použité jako výchozí bod k vytvoření nového abstraktního tvaru. Obrazy-objekty vznikají stejným postupem jako odkrývání vrstev při restaurování, pomocí stěrky, špachtle nebo dláta.


Madona
Madona I.
Madona
Madona
Zátiší XI
Zátiší X
Bez názvu
Bez názvu