Michael RITTSTEIN

ŽIVOTOPIS

R I T T S T E I N Michael
(* 1949)
Výtvarník, který se v současnosti zařazuje mezi nejvýznamnějším představitele expresivní figurální malby studoval na SOŠV Václava Hollara, a na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením Arnošta Paderlíka. Jeho díla jsou zastoupena v četných významných sbírkách, kupř. Národní galerie v Praze, Galerie Hl. města Prahy, Českého muzea výtvarných umění v Praze, Památníku národního písemnictví Praha, všech oblastních galerií v ČR, Ministerstva kultury ČR, Centre Pompidou Paříž, Albertinum Vídeň, a soukromých sbírkách v ČR, v Evropě a USA. Od roku 2001 je vedoucím pedagogem Malířského ateliéru malby AVU Praha.


VIDEO

Nad polomem
Ušatci soumraku
Vlaštovčí andělé
Utonulá Luna
Ucho Marťana
Sputník
Lajka Nemo a Valentýna
Japonci
Chladnokrevně