Lukáš Orlita

 

ŽIVOTOPIS

MgA. O R L I T A Lukáš
(* 1974)
Umělec vystudoval Střední školu uměleckých řemesel a následně Fakultu výtvarných umění VUT v Brně (ateliér figurální malby, prof. ak. mal. Jiřího Načeradského).Účastnil se řady sympozií a workshopů i v zahraničí - Germinations, Religion, La Caserne, Pontois - Francie. V roce 1997 získal Ateliérovou cenu na Fakultě výtvarných umění na VUT Brno. Umělec se ve své tvorbě věnuje paralelně realistické i abstraktní malbě. Oblíbený motiv Jeho obrazů představují mosty. Od původní hyperrealistické formy se Orlita posunul k sumárnějšímu realistickému pojetí. Tlumené melancholické odstíny nahradil prosvětlenějším koloritem. Nejdůležitějším prvkem těchto obrazů zůstává zájem o konstrukční řešení a vytváření složitých prostorových kompozic. K nimž stavební koncepty mostů nabízejí bohatý zdroj inspirace. Konstrukci virtuální prostorové reality se Orlita věnuje i v abstraktní tvorbě. V poslední době odpovídající formou přenesl motivy mostů i do abstraktní podoby a našel tak styčné plochy mezi oběma proudy své malby.


Boží pohled
Boží pohled
90x130
Závrať
Závrať
100x130
Černé slunce
Černé slunce
90x120
Red, Pink
Red, Pink
70x90
Triplexspace
Triplexspace
100x170
Tiger Space
Tiger Space
90x120
Broken Mirrors
Broken Mirrors
100x140
Sixties
Sixties
90x130
Žlutý vlak
Žlutý vlak
60x85
Žlutý vlak 1
Žlutý vlak 1
60x100