Lukáš Orlita

ŽIVOTOPIS

MgA. O R L I T A Lukáš
(* 1974)
Umělec vystudoval Střední školu uměleckých řemesel a následně Fakultu výtvarných umění VUT v Brně (ateliér figurální malby, prof. ak. mal. Jiřího Načeradského).Účastnil se řady sympozií a workshopů i v zahraničí - Germinations, Religion, La Caserne, Pontois - Francie. V roce 1997 získal Ateliérovou cenu na Fakultě výtvarných umění na VUT Brno. Umělec se ve své tvorbě věnuje paralelně realistické i abstraktní malbě. Oblíbený motiv Jeho obrazů představují mosty. Od původní hyperrealistické formy se Orlita posunul k sumárnějšímu realistickému pojetí. Tlumené melancholické odstíny nahradil prosvětlenějším koloritem. Nejdůležitějším prvkem těchto obrazů zůstává zájem o konstrukční řešení a vytváření složitých prostorových kompozic. K nimž stavební koncepty mostů nabízejí bohatý zdroj inspirace. Konstrukci virtuální prostorové reality se Orlita věnuje i v abstraktní tvorbě. V poslední době odpovídající formou přenesl motivy mostů i do abstraktní podoby a našel tak styčné plochy mezi oběma proudy své malby.


Žlutý vlak 1
Žlutý vlak
Sixties
Broken Mirrors
Tiger Space
Triplexspace
Red, Pink
Černé slunce
Závrať
Boží pohled