Zuzana Ondroušková

ŽIVOTOPIS

O N D R O U Š K O V Á Zuzana
(* 1986)
Nadějná a velmi talentovaná výtvarnice. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor scénická technika a v roce 2005 byla přijata a úspěšně dokončila Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (ateliér malby S. Diviše).


z cyklu: Hledám se v bodech
z cyklu: Hledám se v bodech
z cyklu: Hledám se v bodech
z cyklu: Hledám se v bodech
z cyklu: Hledám se v bodech
z cyklu: Hledám se v bodech
RYBY
RYBA