Prof. ak. mal. Jiří Načeradský

Prof. ak. mal. Jiří Načeradský

Jiří Načeradský byl český malíř, grafik a vysokoškolský pedagog. Bez nadsázky lze o tomto umělci hovořit jako o představiteli českého moderního malířství. Jeho díla většinou odrážejí anatomickou stavbu lidského těla v různých formách a ve zvláštních kontextech, které v hlubším měřítku reflektují erotické pozadí.


 

 

Ležící muž
Ležící muž
Prof. ak. mal. Jiří Načeradský
30x42
Nedočkavost
Nedočkavost
Prof. ak. mal. Jiří Načeradský
35x50


 

ŽIVOTOPIS

Jiří Načeradský
(* 1939)
Tato pozoruhodná osobnost vystudovala v letech 1957 Akademii výtvarných umění u V. Rady. Na akademii se stal roku 1990 docentem a o rok později byl jmenován profesorem monumentální malby (do 1992). Samostatně vystavoval poprvé v roce 1967 v galerii mladých v Mánesu. Po odmlce na počátku 70. let přechází od figurace k zobrazení mechanismů (cyklus Stroje), od olejomalby přechází k akrylu a současně paroduje (v určité návaznosti na pop-art) postavy amerického kresleného filmu (Donald fotografem,1976). Další plátna mají silný erotický náboj, v 80. letech se vrátil k tradičnější figuraci, ovšem groteskně deformované. Po listopadu 1989 se stal nejprve docentem a roku 1991 pak profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze.


ZPĚT

 

 

VIDEO

ZPĚT

 

 

VÝSTAVY

1967/01 Jiří Načeradský: Obrazy kresby grafika, Mánes, Galerie mladých, Praha

1968/01/19 - 1968/02/18


Jiří Načeradský: Obrazy, Galerie Václava Špály, Praha

1975/10/29 - 1975/11/19


Jiří Načeradský: Kresby a akvarely, Divadlo hudby, Olomouc

1982?Jiří Načeradský: Výběr z díla, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou

1983?Jiří Načeradský: Obrazy, Muzeum husitského revolučního hnutí, Tábor

1985/06/07 -1985/06/29Jiří Načeradský: Studie na téma rotujících figur a dynamických prostorů, Galerie 55, Kladno

1985/09/09 - 1985/10/04Jiří Načeradský, Galerie Opatov, Praha

1986/03Jiří Načeradský, Galerie Na bidýlku, Brno

1988Jiří Načeradský, Galerie Opatov, Praha

1990/04/10 - 1990/06/03Jiří Načeradský: Obrazy z let 1958 - 74, Galerie hlavního města Prahy, Praha

1992/12/14 - 1993/01/06Jiří Načeradský: Černý most, Galerie Václava Špály, Praha

1993/01/26 - 1993/02/28Jiří Načeradský: Černý most, Dům umění města Brna, Galerie Jaroslava Krále, Brno

1993/02/18 - 1993/03/18Jiří Načeradský, Galerie \\\"A\\\" Ateliéry, Most

1994/05Jiří Načeradský: Na ramenou obrů, Galerie Na bidýlku, Brno

1994/09 - 1994/10Jiří Načeradský - Výběr z figurální tvorby, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1995/05Jiří Načeradský: Na ramenou obrů, Galerie Na bidýlku, Brno

1998/08/20 - 1998/09/19Jiří Načeradský, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

1998/10/06 - 1998/11/14Jiří Načeradský - Pozemšťané, Galerie Via Art, Praha

1999/06Jiří Načeradský (ne)známý, Galerie Peron, Praha

2004/04/15 - 2004/05/30Jiří Načeradský: Akryly, figury, triptychy: Práce z let 1985 - 1993, Galerie Brno, Brno

2006/03/02 - 2006/03/31Jiří Načeradský: Venuše, Ušatky a Kudlanky, Galerie Art Praha, Praha


Společná

1965/02 - 1965/03Výstava mladých, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby, Praha

1966/06/17 - 1966/07/17Jarní výstava 1966, Mánes, Praha

1966/09/30 - 1966/11/06Výstava mladých / Exposition des jeunes, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1967/03/04 -Mostra d´arte contemporanea cecoslovacca, Torino, Torino

1967/04/23 - 1967/05/15Výstava mladých: 67, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby, Praha

1967/05/21 -1967/07/31Nové cesty II: Mladá generace, Dům umění, Zlín (Gottwaldov)

1967/05/24 - 1967/06/25Hudební inspirace, Galerie bratří Čapků, Praha

1967/07Kresba mladých, Galerie Fronta, Praha

1967/09/08 -Obraz 67, Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno

1968/01/03 - 1968/04/21Sex Fran Prag, Konstforum, Norrköping

1968/06/09- 1968/08/31Sex Fran Prag, Stenhusgarden, Linköping

1968/07/21 - 1968/08/28Věcné dialogy, Muzeum, Písek

1968/11/05 - 1968/12/08300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50. létům ČSSR, Praha, Praha

1969/04/11 - 1969/05/03Sept jeunes peintres tchécoslovaques, Galerie Lambert, Paříž (Paris)

1972/09/14 - 1972/10/01Mladí výtvarníci k I. celostátnímu sjezdu SSM (Výsledky úkolové akce), Galerie U Řečických, Praha

1979České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1980/06/25 - 1980/08/25Kresby, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou

1980/07/17 - 1980/08/10Jiří Načeradský, Petr Pavlík, Václav Bláha: Obrazy a kresby, Malá výstavní síň, Liberec

1982Kresba / Socha / Grafika, Hájenka ve Hvězdě, Praha

1982/03/19 - 1982/04/09Lamr, Načeradský, Němec, Sopko, Kulturní dům, Dobříš u Prahy

1982/03/22 - 1982/04/02Práce architektů, malířů a sochařů, Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha

1983/07/14 - 1983/08/14Obrazy a sochy, Obvodní kulturní dům Gong, Praha

1983/10 - 1984/02Nové kresby, Výběr z přírůstků 1973-1983, Letohrádek Ostrov, Ostrov nad Ohří

1983/10/11 - 1983/10/23Prostor, architektura, výtvarné umění, Výstaviště Černá Louka, Ostrava

1984/04 - 1984/05Figurální téma v současné kresbě a grafice, Dům kultury, Malá scéna, České Budějovice

1984/05/05 - 1984/09/30Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1985/05/31Konfrontace III, Dům Magdaleny Rajnišové, Kladno

1986/04/26 - 1987/09/30České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1987/05/30 - 1987/05/31Konfrontace VI, Špitálská ulice, Praha

1987/07/01 - 1987/07/1030 výtvarníků v Lidovém domě, Lidový dům, Praha

1987/11/30 - 1988/01/26Expressiv. Mitteleuropäische Kunst seit 1960, Museum moderner Kunst ( Museum des 20. Jahrhunderts, Vídeň (Wien)

1988/02/18 - 1988/04/17Expressiv, Central European Art since 1960, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington D.C.

1988/04 - 1988/10České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1988/04/23 - 1988/05/29První výstava Volného seskupení 12/15 v Kolodějské jízdárně, Jízdárna, Koloděje

1988/06/16 - 1988/08/07Humor ´88, Kresby, obrazy, plastiky, objekty, Krajská galerie, Hradec Králové

1988/07/08 - 1988/08/07Salón pražských výtvarných umělců \\\'88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha

1988/09/01 - 1988/10/02Humor ´88, Kresby, obrazy, plastiky, objekty, Horácká galerie, Nové Město na Moravě

1988/09/08 - 1988/10/04Forum 1988, Pražská tržnice, Praha

1988/10/29 - 1988/11/20Jeden starší - jeden mladší, Lidový dům, Praha

1988/10/29 - 1988/12/23Contemporary Art in Czechoslovakia Selections from the Jan and Meda Mladek Collection, Herbert F. Johnson Museumm of Art, New York, New York

1990 - 1990/10/28Neoficiální, Umění Československa 1968-1989, Místodržitelský palác, Brno

1990/01/15 -Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna, Praha

1990/04/05 - 1990/04/29Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: Kreslení, Galerie Fronta, Praha

1990/04/28 - 1990/06/10Inoffiziell Kunst der ČSSR 1968 89, Museum der Stadt Regensburg, Regensburg an der Donou

1990/06/16 - 1990/07/08Polymorphie, Martin-Gropius-Bau, Berlín (Berlin)

1990/09/19 - 1990/12/09Člověk v obraze, Středočeská galerie, výstavní síně, Praha

1990/10/04 - 1990/11/18Současná česká kresba, Místodržitelský palác, Brno

1990/12/15 - 1991/04/07Czech Art in the Velvet Revolution, Nassau County Museum of Art, New York, New York

1991Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava

1991/04/26 - 1991/09/30


České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1991/06/22 - 1991/09/22


Šedá cihla 78/1991, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy

1991/06/27 - 1991/09/08


ZPĚT

 

 

ZPĚT