ak. mal. Vladimír Novák

ak. mal. Vladimír Novák

Studoval na Akademii výtvarných umění ( 1967 až 1973 ) u profesora Arnošta Paderlíka. Je členem volného seskupení 12/15
Český malíř a grafik, který žije střídavě v Praze a Miláně. Vladimír Novák se řadí mezi umělce, kteří započali v sedmdesátých letech ze všech výtvarníků nejdůsledněji prosazovat ve svých dílech monumentalitu té doby, která byla zřejmá v podobě metaforického sdělení. Vladimír Novák je dnes považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů tzv. nové figurace sedmdesátých let. Ve svých obrazech se znovu a znovu pokouší vyjádřit existenciální situaci člověka, klesajícího pod tíhou doby a osudu .Je zastoupen v domácích i zahraničních soukromých i státních sbírkách.


 

 

Nahoře, dole
Nahoře, dole
ak. mal. Vladimír Novák
120x90
Sedící v zemi
Sedící v zemi
ak. mal. Vladimír Novák
60x50
Nejistý úsměv
Nejistý úsměv
ak. mal. Vladimír Novák
80x70
V krajině
V krajině
ak. mal. Vladimír Novák
80x70
Pod nebem
Pod nebem
ak. mal. Vladimír Novák
80x70


 

ŽIVOTOPIS

Vladimír Novák se narodil v roce 1947 v Lounech. Záhy se sice s rodinou odstěhoval do Prahy, ale významnou část dětství prožil v krajině Českého středohoří, kam jezdil na prázdniny za babičkou a strýčkem do Blšan u Loun. Tyto cesty na něj měly zásadní vliv, vždyť dodnes je jeho hlavním tématem abstrahovaná krajina ve spojení s někdy více, jindy méně zjevnou lidskou figurou.
V letech 1967 až 1973 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru profesora Arnošta Paderlíka obor monumentální malba. V roce 1972 se účastní první (skupinové) výstavy v Divadle E. F. Buriana a v roce 1977 se koná jeho první samostatná výstava v Galerii Fronta v Praze. V roce 1987 se spolu s dalšími generačními kolegy, vzdorujícími tlakům normalizační doby, stal zakládajícím členem volného seskupení umělců 12/15: Pozdě, ale přece ...
Vladimír Novák je dnes považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů tzv. nové figurace sedmdesátých let. Ve svých obrazech se znovu a znovu pokouší vyjádřit existenciální situaci člověka, klesajícího pod tíhou doby a osudu.
Vladimír Novák je ženatý s italskou spisovatelkou Serena Vitale. Žije střídavě v Praze a Miláně.


Rok Událost
1947 Narodil se 30. dubna v Lounech.
1963–67 Studoval na Střední odborné škole výtvarné v Praze.
1967–73 Studoval AVU v Praze u prof. Arnošta Paderlíka.
1972 Účastní se první (skupinové) výstavy v Divadle E.F. Buriana v Praze.
1977 První samostatná výstava v Galerii Fronta v Praze.
1987 Stává se zakládajícím členem volného seskupení 12/15: Pozdě, ale přece.


ZPĚT

 

 

ZPĚT

 

 

VÝSTAVY

Samostatné výstavy
Rok Místo
2017 "Skvrny - postavy - znaky - v kresbách - v obrazech", Galerie Becherova vila, Karlovy Vary
2017 "Kontinuita", Museum Montanelli, Praha
2013 "Útěk z kříže", Galerie Vltavín, Praha
2012 "Za horizontem", Topičův salon, Praha
"Obrazy, kresby", Galerie Magna, Ostrava
2011 "Magma - Světlo poutnika", Chrám Nanebevzetí Panny Marie, Most
2009 "Blšany - Louny", Galerie Benedikta Rejta, Louny
"Malé formáty", Galerie Dion, Praha
2007 "Prostory a krajina", Galerie Woxart, Praha
2006 "Gatto, tabacco e Venere", Galleria La Subbia, Pietrasanta (Itálie)
2005 "Kresby", Oblastní galerie Liberec
"Dvojité místo", Studio Guastalla, Milán (Itálie)
"Quasiretro", Mánes, Praha
2003 "Česká kresba", GVU Karlovy Vary
2002 "Obrazy", Galerie Bayer&Bayer, Praha
"Kresby", Galerie Gambit, Praha
2001 "Krásné dny", Galerie Peron, Praha
1999 "Muž ve větru", Míčovna v Královské zahradě Pražského hradu, Praha
Galerie Gema, Praha
1997 Východočeská galerie, Pardubice
Galerie Gema, Praha
1995 Galerie umění, Karlovy Vary
1994-5 České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie Gema, Praha
1994 "Rané obrazy a kresby", Galerie °60/°70, Praha
"Zjevení svatého Jana", Galerie Litera, Praha
1992 Galerie pod Vyšehradem, Praha
Galerie Gema, Praha
1989 Galerie Čs. spisovatele, Praha
1987 "Obrazy", Staroměstská radnice, Galerie hlavního města Prahy
Galerie Test, Varšava
1986 Galerie Na bidýlku, Brno
Kulturní dům Opatov, Praha
1985 Prostor, Kostelec nad Černými lesy (spolu s J. Beránkem)
1983 Ústřední kulturní dům železničářů, Praha
1982 Dům kultury, Orlová (spolu s K. Gebauerem)
1980 Divadlo v Nerudovce, Praha
1979 Činoherní klub, Praha
1977 Galerie Fronta, Praha (spolu s J. Kašparem)


Účast na kolektivních výstavách
Rok Místo
2016 "12/15, Pozdě, ale přece", Galerie Nová síň, Praha
2016 "Polovina 12/15", Galerie Gema, Praha
2009 "Aperto!", Galerie Dolmen Opatovická, Praha
2008 "Bláha, Novák, Rittstein - práce na papíře", Galerie Doma, Kyjov
2007 "Typický obraz", Nová síň, Woxart, Praha
2006 "Dary Nedary", Dům u kamenného zvonu, GHMP, Praha
2005 "Exprese", ČMVU, Praha
2001 "... O lidech", ČMVU, Praha
1996-7 "Umění zastaveného času. Česká výtvarná scéna 1969-1958.", ČMVU, Praha; Moravská galerie, Brno; Státní galerie, Cheb
1995 "Kresba nebo obraz?", Palác Kinských, Národní galerie, Praha; Místodržitelský palác, Moravská galerie, Brno
1994 "Menší formáty", Galerie Via Art, Praha
Galerie Pecka, Praha
"U zdymadla" (skupinová výstava 12/15), Mánes, Praha
1993-4 "Záznam nejrozmanitějších faktorů", České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Národní galerie, Praha
1993 "Pocta Octavianu Broggiovi", kostel Zvěstování P. Marie, Galerie výtvarného umění, Litoměřice
1992 Karolinum, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
"České výtvarné umění 1960 – 1990", Středočeská Galerie – Muzeum moderního umění, Praha
1991 "A po deseti letech ...", Galerie umění, Karlovy Vary
"Český globus" (skupinová výstava 12/15), Městská knihovna, Národní galerie, Praha
1990 "Současná česká kresba", Moravská galerie, Brno
"Neoficiální", Moravská galerie, Brno
"Nová skupina", Dům umění, Opava
"Pocta J. Chalupeckému", Nová skupina, Městská knihovna, Národní galerie, Praha
"Kreslení" (skupinová výstava 12/15), Galerie Fronta, Praha
1989 "Střední věk", Dům u zvonu, GHMP, Praha
"Střední věk", Státní galerie, Zlín
1988 Pražský salon, Praha
"Jeden starší, jeden mladší" (skupinová výstava 12/15), Lidový dům, Praha - Vysočany
"Možnosti umění v prostoru", Forum, Praha
"Skupinová výstava 12/15, Pozdě, ale přece", Kulturní dům, Koloděje
1986 "A4", Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
1985 "Čtyřverší", Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
1984 "Velká kresba", Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
1983 Gong, Praha, Vysočany
"Krabičky", Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
"Nové kresby", Galerie umění, Karlovy Vary
1982 Galerie Fronta, Praha (spolu s V. Bláhou, J. Beránkem a P. Pavlíkem)
1981 Galerie umění, Karlovy Vary, Dům kultury, Sokolov (spolu s V. Bláhou, I. Ouhelem, P. Pavlíkem, M. Rittsteinem a J. Sozanským)
Galerie v Karlově ulici, Praha
"Táborské setkání", Galerie ve věži, Tábor
"Kresba – Grafika", Hvězda, Hájenka, Praha
1979 "Kresby", Orlická galerie, Rychnov nad Kněžnou
"Člověk – Prostor člověka II", Dobříš
1978 "Konfrontace II", Mikrobiologický ústav, Praha
1977 "Konfrontace" (Ateliér J. Mžyka), Praha
1976 Galerie V. Špály, Praha
1973 Galerie Fronta, Praha
1972 Divadlo E. F. Buriana, Praha


Účast na kolektivních výstavách v zahraničí
Rok Místo
1996 "Špét, ábr doch" (skupinová výstava 12/15), Niederosterreichisches Landesmusem Wien, Rakousko
1994 Muzeum umění, Frederikshaven, Dánsko
1992 "Pražská situace", Galerie La Manoir, Martigny, Švýcarsko
1991 "České umění", Muzeum umění, Helsinky, Finsko
"Vent d´Est. Quatre expressions de la peinture Tcheque." Galerie le Quartz, Brest, Francie
Galerie l´Oeil´de Boeuf, Paříž, Francie
1990 Christies, New York, USA
"Czech Art in the Velvet Revolution", Nassau County Museum of Art, New Jersey, USA
"Střední věk", Budapešť, Maďarsko
1989 "Inoffiziel", Museum der Stadt, Regensburg, SRN
1988 Sbírka Edwarda Albee, Freeman Gallery, Allbright College, Pasadena, USA


ZPĚT

 

 

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH

Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze
Galerie hlavního města Prahy
České muzeum výtvarných umění v Praze
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Galerie umění v Karlových Varech
Oblastní galerie v Liberci
Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem
Galerie výtvarného umění v Klenové


Ilustrace
Vladimír Novák, Serena Vitale, "Gatti in crisi d'identita. Tre racconti, due gatti e novanta cartigli." Salani 2008
Aleš Skřivan, Petr Křivský, "Moře, objevy, staletí". Praha, Mladá fronta 1980
Jaroslav Veis, Alexandr Kramer, "Experiment pro třetí planetu". Praha, Mladá fronta 1977
Jules Verne, "Ze Země na Měsíc". Praha, Mladá fronta 1977


Ocenění za ilustrace
1981 Bronzová plaketa BIB Bratislava za ilustraci knihy Moře, objevy, staletí
1980 Cena za nejkrásnější knihu roku udělovaná MK a Památníkem písemnictví


ZPĚT