Umění odraz emocí

Umění bylo vždy odrazem emocí, osobních zájmů a zároveň cestou vyjádření. Samozřejmě se to dá interpretovat širokým úhlem pohledů. Umění je určitý výraz doprovázený estetickými principy, tedy tomu co považujeme za krásné, přitažlivé nebo má neobyčejný význam. Jedná se o expresivní platformu jednotlivce, skupiny  či celé společnosti. Tuto krásu se GALERIE XXL snaží v mnoha aktivitách přiblížit jak milovníkům umění, tak i široké veřejnosti. Obvykle uměním autor díla popisuje minulý, současný či budoucí stav různorodých oblastí. Jen pro zajímavost, prehistorické umění se skládalo z kreseb na skalách a jeskyních, které symbolizovaly jejich běžný životní styl a s tím spojené  rituály. Obrazy tak byly důkazem jejich kultury, což pomohlo historikům odvodit informace o životě, kultuře a civilizaci této doby. I současnost má své mnohdy abstraktní vyjádření doby v niž žijeme. Ovšem umění někdy není až tak jednoduché pochopit, jak se na první pohled zdá. Chceme-li tuto lidskou tvořivost pochopit, musíme akceptovat řadu pravidel. Lidské konání se vždy zdokonaluje, alespoň tak bychom mohli pojímat oblast umění. 

WordPress Image Lightbox