29 – BIKH RUBIN MALEREI

  BIKH RUBIN

 

Umělecká skupina BIKH RUBIN ( Beate Bitterwolf, Iris Flexer, Karl-Heinz Bogner, Hans Rentschler)  navazuje v mnohém na modernistickou tradici  20. století, ale v současném kontextu doby a se současnou zkušeností a reflexí ve světě umění. Formálně v dílech jednotlivých členů skupiny lze najít prvky informelu a gestické abstrakce, minimalizmu, expresionizmu, ale i iluzivní optické malby.

Beate Bitterwolf maluje krajiny v modrém tónu  stojící na rozhraní lyrické abstrakce a optického přenosu reálné předlohy.  Její obrazy jsou imaginární. Ačkoliv vycházejí z přímé  zkušenosti, stejným způsobem se vztahují k vnitřním autorčiným vizím. Vědomé i nevědomé vnitřní procesy splývají s reálnou zkušeností v jednom celku. Neuchopitelnost a nekonkrétnost zobrazených motivů vytváří v divákovi snový pocit na pozadí zjevující se skutečnosti.

Iris Flexer vystavuje obrazy s prvky minimalistické estetiky a expresivní abstrakce.  Zvolený motiv řadí a multiplikuje vedle sebe a za sebou v různých kompozičních konfiguracích, čímž propůjčuje obrazům jistý stupeň dynamiky a napětí, nebo klidu. Své kompozice doplňuje textem, který má přesné dokumentární i soukromé kontextuální návaznosti. Realita kytek je konfrontována s naléhavou výpovědí, která nese svůj vlastní existenciální obsah.

Heinz Karl Bogner používá konstruktivistické a geometrické prvky, pomocí kterých vytváří specifický obrazový prostor.  Kompozice jeho obrazů jsou řešeny v horizontálách a vertikálách připomínající architektonické interiéry a exteriéry. Bogner střídá a využívá kontrasty tmavých a světlých ploch a do svých obrazů umisťuje subtilní komponenty vzbuzující pocity zranitelnosti a křehkosti. Jeho obrazy rovněž vyvolávají pocity intimity na pozadí věcnosti zobrazených veřejných prostorů, což je jeden z častých jevů vyskytujících se v současném umění.

Hans Rentschler svůj obrazový prostor řeší radikálně barvou. Střídá  v plochách různé barevné ekvivalenty a využívá poměrně širokého barevného spektra. Citace mistrů moderny v praktickém obrazovém malířském  postupu je zde demonstrována jako obrazový artefakt, obraz v obraze. Jako obraz, který zachycuje obraz v krajině.  Rentschler tímto obsah tématu na jedné straně jakoby zlehčuje, ale na straně druhé mu propůjčuje naléhavost. Malířskou plochu v některých případech kombinuje i s živou a expresivní kresbou. Jeho obrazy mají výraznou barevnost, spontaneitu a působí energicky.

fotogalerie  z vernisáže

WordPress Image Lightbox