59 – REKOGNICE

Úvodní slovo pronese: Ladislav Paur ředitel Galerie XXL

Kulturní program: vystoupení žáků ZUŠ Louny

Výstavu pořádá:  GALERIE XXL

Hlavní partner GALERIE XXL: SDRUŽENÍ GALERIE XXL

Partneři: ÚSTECKÝ KRAJ, MĚSTO LOUNY, VAKUTEX s.r.o. , NIELSEN s.r.o., HET a.s.

Mediální partneři: ČESKÝ ROZHLAS SEVER, RÁDIO BLANÍK, MF DNES,

 

VIDEO POZVÁNKA

 

Záměrem výstavy je představit aktuální tvorbu dvou mladých autorů.

 

Pro název výstavy jsme zvolili pojem z oblasti kriminalistiky, jde o metodu spočívající v opětovném poznání dříve vnímaného objektu poznávající osobou s cílem ztotožnění objektu. Zjednodušeně a v souvislosti s anglickým recognize jde o rozpoznání.

Tato slovníková definice interpretovaná s určitou nadsázkou, kdy je jedinou jistotou paměť, ve své nedokonalosti, subjektivitě nebo emotivnosti je paralelou k naší práci s vizuální realitou.

                                                                               Jan Chlup a Pavel Příkaský

 

JAN CHLUP

narozen 30.5.1986

 

Studia:

2001-2005 Střední škola uměleckých řemesel v Brně

2005 Přijat na Akademii výtvarných umění v Praze do ateliéru Michaela Rittsteina

2008 stáž na Camberwell College of Art, London

2009 stáž v ateliéru Jana Merty

2010 stáž v ateliéru jiřího Davida                                                              

 

Více informací: https://www.galeriexxl.cz/autori/jan-chlup.php

 

PAVEL PŘÍKASKÝ

narozen 18.11.1985

 

Studia:                                                                           

Akademie výtvarných umění v Praze, atelier Grafika 2 Vladimíra Kokolii a atelier nových medií Markuse Huemera.

2011 Studijní pobyt na Middlesex University London. Nyní studentem 5. ročníku.

 

Ocenění:

2011 – 2. místo v soutěži Young Creative Chevrolet, discipline visual art

2008 – 2. místo v soutěži Seat Arte Emocion

 

Více informací: https://www.galeriexxl.cz/autori/pavel-prikasky.php

 

 

 

Čím se zabýváte?

 

Jan Chlup:

Subjektivně interpretuji vztah času k prostoru a na tomto základě pak buduji určitou strukturu, ve které se tyto vztahy snažím vyjádřit. Nejsem fyzik, ten by tento vztah zajisté interpretoval v jiných souvislostech. Pracuji v rámci zobrazivého světa. Zpracovávám tento vztah na základě práce s dvourozměrným médiem, které mi umožňuje tento vztah zjednodušit. Snažím se tyto vztahy analyzovat a odkrýt, spíše než vytvářet určité tajemství.

Zajímá mě to, jak vnímám prostor a jak se mi zkušenost prostoru ukládá do paměti, stejně tak rozdílnost tohoto procesu u dalších jedinců. Zkoumám rozdíl mezi viděným a myšleným skrz proces malby.

 

Pavel Příkaský:

Moje práce je snahou vyvolat polozapomenutou vzpomínku, která je ve výsledku roztříštěna na útržky. Je to nedokonalý pokus o její přesné poskládání, zobrazení scény vězící v prázdnotě, ve které jsou bílá místa, chybné spoje, občas i mylné spojení nebo mutace s jinou podobnou situací. Stejně pracuje lidská paměť selektivně se subjektivním a fragmentárním aspektem.

I „čtení“ mých obrazů pracuje s pamětí nebo zafixovanou představou o figurálním obraze, kterou tyto scény mají zpočátku vyvolat a posléze popřít přítomností „chyb“ a obrácením zažitých očekávaných prvků naruby.  

 

V případě projektu Lidská skvrna jde o skvrny obsahující náznak příběhu nebo útržek emoce. Jsou umístěné v konkrétním místě a zdokumentované fotografií nebo fyzicky umístěné přímo v galerii. Jde o vytržení z kontextu paměti místa. Formou náhodného vyjevení reálných tváří nebo scén ve skvrně se pokouším vyplavit zapomenuté situace nebo emoce uvízlé v místech. Malířské zobrazení se tak dostává z privilegovaného prostoru plátna na rámu přímo do konkrétního prostoru na skutečný povrch a samo o sobě se dokonce stává věcí (materiálem nečistoty). Evokuje usazené vzpomínky a pomíjivost jejich nositelů.  Zajímá mne kontrast mezi zanedbatelnou skvrnou po lidské činnosti a poměrně vysokým rozlišením reálného výjevu v nich.

 

Existují nějaké styčné body ve Vaší práci?

 

Náš přístup se staví k malířskému projevu spíše odříkavě, táže se po povaze malířského média a stabilitě vizuálního světa.

Naše práce v rámci malby se vymezuje pasivnímu pohledu pozorovatele, zprostředkovanému malbou. Nesnaží se o přesah malby tím, že by opustila její rámec. Problém nastolený v ploše obrazu není vhodné řešit mimo tuto platformu. Nemáme snahu dojít k abstraktnímu pojetí, které považujeme za nejbezpečnější a nejrychlejší řešení daného problému.

Právě zobrazivý aspekt v malbě je impulsem k revizi zobrazivosti samotné. Tato tendence přezkoumává již probádanou oblast, nicméně nachází v této činnosti určité zalíbení, s přesvědčením že existuje něco, co bylo v dějinném vývoji opomenuto. Pokud jde o určitý návrat, tak jde o návrat k momentu, který naznačoval nové horizonty.

 

Jan Chlup

Pavel Příkaský

 

 

 

 

Otevírací doba

Po až Pá :  11 až 17 hodin

Mimo otevírací dobu po telefonické domluvě na tel +420 775 706 023 Tel.: +420 415 655 813

 

 

Další informace o programu galerie a kontakt pro novináře:

GALERIE XXL   Říční 756 440 01  Louny  

zástupce galerie – Ladislav Paur , ředitel, tel: 775 706 023

e-mail: ladislav@galeriexxl.cz

www.galeriexxl.cz

 

 

 

WordPress Image Lightbox