Prodej obrazů renomovaných autorů: Rittstein Michael, David Jiří, Valečka Jaroslav, Petrbok Jiří, Císařovský Tomáš, Lamr Aleš, Trabura Roman, Salák Milan, Daněk Zdeněk, Houska Jiří, Franta Roman, Fexa Marek, Načeradský Jiří, Novák Rostislav, Novák Vladimír, Příkaský Pavel, Spěváček Jan, Vosecký Ivan, Zvěřinová Lenka, Besta Pavel, Drahotová Veronika, Hudziec Roman, Chlup Jan, Jiříčková Alexandra, Orlita Lukáš, Ondroušková Zuzana, Perič Milan, Říhová Alžběta, Spěváčková Eva, Šrajerová Nikola, Váradiová Markéta, Vojnárová Jana
Objednat+420 775 706 023

59 – REKOGNICE


Warning: file_get_contents(https://www.iplocate.io/api/lookup/3.238.95.208): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /u2/www/galeriexxl_cz/data/wp/wp-content/plugins/rms_visited_statistics/include/functions_front.inc.php on line 16

Úvodní slovo pronese: Ladislav Paur ředitel Galerie XXL

Kulturní program: vystoupení žáků ZUŠ Louny

Výstavu pořádá:  GALERIE XXL

Hlavní partner GALERIE XXL: SDRUŽENÍ GALERIE XXL

Partneři: ÚSTECKÝ KRAJ, MĚSTO LOUNY, VAKUTEX s.r.o. , NIELSEN s.r.o., HET a.s.

Mediální partneři: ČESKÝ ROZHLAS SEVER, RÁDIO BLANÍK, MF DNES,

 

VIDEO POZVÁNKA

 

Záměrem výstavy je představit aktuální tvorbu dvou mladých autorů.

 

Pro název výstavy jsme zvolili pojem z oblasti kriminalistiky, jde o metodu spočívající v opětovném poznání dříve vnímaného objektu poznávající osobou s cílem ztotožnění objektu. Zjednodušeně a v souvislosti s anglickým recognize jde o rozpoznání.

Tato slovníková definice interpretovaná s určitou nadsázkou, kdy je jedinou jistotou paměť, ve své nedokonalosti, subjektivitě nebo emotivnosti je paralelou k naší práci s vizuální realitou.

                                                                               Jan Chlup a Pavel Příkaský

 

JAN CHLUP

narozen 30.5.1986

 

Studia:

2001-2005 Střední škola uměleckých řemesel v Brně

2005 Přijat na Akademii výtvarných umění v Praze do ateliéru Michaela Rittsteina

2008 stáž na Camberwell College of Art, London

2009 stáž v ateliéru Jana Merty

2010 stáž v ateliéru jiřího Davida                                                              

 

Více informací: https://www.galeriexxl.cz/autori/jan-chlup.php

 

PAVEL PŘÍKASKÝ

narozen 18.11.1985

 

Studia:                                                                           

Akademie výtvarných umění v Praze, atelier Grafika 2 Vladimíra Kokolii a atelier nových medií Markuse Huemera.

2011 Studijní pobyt na Middlesex University London. Nyní studentem 5. ročníku.

 

Ocenění:

2011 – 2. místo v soutěži Young Creative Chevrolet, discipline visual art

2008 – 2. místo v soutěži Seat Arte Emocion

 

Více informací: https://www.galeriexxl.cz/autori/pavel-prikasky.php

 

 

 

Čím se zabýváte?

 

Jan Chlup:

Subjektivně interpretuji vztah času k prostoru a na tomto základě pak buduji určitou strukturu, ve které se tyto vztahy snažím vyjádřit. Nejsem fyzik, ten by tento vztah zajisté interpretoval v jiných souvislostech. Pracuji v rámci zobrazivého světa. Zpracovávám tento vztah na základě práce s dvourozměrným médiem, které mi umožňuje tento vztah zjednodušit. Snažím se tyto vztahy analyzovat a odkrýt, spíše než vytvářet určité tajemství.

Zajímá mě to, jak vnímám prostor a jak se mi zkušenost prostoru ukládá do paměti, stejně tak rozdílnost tohoto procesu u dalších jedinců. Zkoumám rozdíl mezi viděným a myšleným skrz proces malby.

 

Pavel Příkaský:

Moje práce je snahou vyvolat polozapomenutou vzpomínku, která je ve výsledku roztříštěna na útržky. Je to nedokonalý pokus o její přesné poskládání, zobrazení scény vězící v prázdnotě, ve které jsou bílá místa, chybné spoje, občas i mylné spojení nebo mutace s jinou podobnou situací. Stejně pracuje lidská paměť selektivně se subjektivním a fragmentárním aspektem.

I „čtení“ mých obrazů pracuje s pamětí nebo zafixovanou představou o figurálním obraze, kterou tyto scény mají zpočátku vyvolat a posléze popřít přítomností „chyb“ a obrácením zažitých očekávaných prvků naruby.  

 

V případě projektu Lidská skvrna jde o skvrny obsahující náznak příběhu nebo útržek emoce. Jsou umístěné v konkrétním místě a zdokumentované fotografií nebo fyzicky umístěné přímo v galerii. Jde o vytržení z kontextu paměti místa. Formou náhodného vyjevení reálných tváří nebo scén ve skvrně se pokouším vyplavit zapomenuté situace nebo emoce uvízlé v místech. Malířské zobrazení se tak dostává z privilegovaného prostoru plátna na rámu přímo do konkrétního prostoru na skutečný povrch a samo o sobě se dokonce stává věcí (materiálem nečistoty). Evokuje usazené vzpomínky a pomíjivost jejich nositelů.  Zajímá mne kontrast mezi zanedbatelnou skvrnou po lidské činnosti a poměrně vysokým rozlišením reálného výjevu v nich.

 

Existují nějaké styčné body ve Vaší práci?

 

Náš přístup se staví k malířskému projevu spíše odříkavě, táže se po povaze malířského média a stabilitě vizuálního světa.

Naše práce v rámci malby se vymezuje pasivnímu pohledu pozorovatele, zprostředkovanému malbou. Nesnaží se o přesah malby tím, že by opustila její rámec. Problém nastolený v ploše obrazu není vhodné řešit mimo tuto platformu. Nemáme snahu dojít k abstraktnímu pojetí, které považujeme za nejbezpečnější a nejrychlejší řešení daného problému.

Právě zobrazivý aspekt v malbě je impulsem k revizi zobrazivosti samotné. Tato tendence přezkoumává již probádanou oblast, nicméně nachází v této činnosti určité zalíbení, s přesvědčením že existuje něco, co bylo v dějinném vývoji opomenuto. Pokud jde o určitý návrat, tak jde o návrat k momentu, který naznačoval nové horizonty.

 

Jan Chlup

Pavel Příkaský

 

 

 

 

Otevírací doba

Po až Pá :  11 až 17 hodin

Mimo otevírací dobu po telefonické domluvě na tel +420 775 706 023 Tel.: +420 415 655 813

 

 

Další informace o programu galerie a kontakt pro novináře:

GALERIE XXL   Říční 756 440 01  Louny  

zástupce galerie – Ladislav Paur , ředitel, tel: 775 706 023

e-mail: ladislav@galeriexxl.cz

www.galeriexxl.cz

 

 

 

WordPress Image Lightbox