49.Virtual Spaces – Lukáš Orlita

Výstavní projekt Virtual Spaces představí obrazy Lukáše Orlity. Orlita netradičním způsobem mísí čistě realistické s ryze abstraktním pojetím malby. Základní inspirační zdroj jeho obrazů představují přesně odpozorované a naturalisticky vystavěné mostní konstrukce. Orlita jejich hmotu a přesvědčivě zachycený trojrozměrný prostor transponuje do podoby abstraktní malby založené na výrazných barevných kontrastech až op-artově pojatých linií. Kombinací prostorových výřezů a členitě zkombinovaných fragmentů vytváří zcela autonomní abstraktní struktury.
Orlitovy obrazy vedle osobité kombinace abstraktního a realistického výtvarného pojetí zřetelně pracují s viděním typickým pro 3D animace a konstrukce virtuálních prostorů v současné počítačové grafice. Orlita ve své tvorbě organicky prostupuje hranice klasických i moderních výtvarných forem. Výstavní projekt tak svébytným způsobem přispívá k diskuzi o multimediální podobě současného umění.

fotogalerie z vernisáže

WordPress Image Lightbox