28 – Příběh rybníka, Ves a Corrugación

GALERIE XXL LOUNY SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA ZAHÁJENÍ VÝSTAVY, KTERÁ MÁ VERNISÁŽ 25.5.2007 v 18.00 hod. PŘIJDTE SE PODÍVAT.

PŘÍBĚH RYBNÍKA – Lubomír Fárka

Lubomír Fárka (56 ) je absolvent UMPRUM (78, malba). Výstava prezentuje práci posledních pět let. Obrazy jsou inspirovány hladinou rybníka poblíž umělcova ateliéru, jeho proměnami a přírodním koloběhem. Fárka své optické vjemy a zážitky převádí do obrazů, které jsou na pomezí geometrické a figurativní abstrakce. Důležitá je na jeho obraze kompoziční harmonie linek, ploch a tvarů, které jsou transformovány do svébytné obrazové estetiky, ale zároveň zpracovávány na základě skutečnosti a umělcovy fyzické přítomnosti v krajině.

VES – Jan Veselý

Jan Veselý (33) se na výstavě představuje pracemi ze souborů Zahradník, Lákadla a Nosiči a několika drobnými krajinami. V nejrozsáhlejším cyklu Zahradník jde o malířskou specifikaci dějin, práci s intimními otázkami paměti a vymezení prostoru vlastního a prostoru sdíleného. Podobně jako v případě Lákadel malíř předkládá veřejnosti vodítko k možným příběhům. Rukopis je impulsivní a poučený. Je poznat, že autor pracuje s náhodou, symbolikou, používá citace, vše pak přetaví ve vlastních proporcích. Jan Veselý studoval na Katedře výtvarné výchovy UJEP. Za osobnosti, které při studiu výrazněji ovlivnily jeho tvorbu, považuje malíře Jiřího Bartůňka a grafika Aloise Kračmara.

CORRUGACIÓN – Michael Straka

Díla Michaela Straky (33) navazují na autorovu fotografickou a grafickou tvorbu. Především figurální malba je hrou barev, struktur a prostorů, která se odehrává jako zvláštní napětí. Strakova díla mají čitelný rukopis a překvapují emotivností vyjadřování. I přes nejednoduchý vyjadřovací jazyk autora si lze povšimnout harmonické a lehké kompozice, která přitahuje diváky.

fotogalerie z vernisáže

WordPress Image Lightbox