Ivan VOSECKÝ

ŽIVOTOPIS

Ing. arch. V O S E C K Ý Ivan, akad. malíř
(* 1963)
Po absolvování Fakulty architektury na ČVUT pokračoval studiem na pražské Akademii výtvarných umění a působil v ateliéru Intermediální tvorby Milana Knížáka, ateliéru Videotvorby Michala Bielického, ateliéru Konceptuální tvorby Miloše Šejna, ateliéru Konceptuální malby Jiřího Davida a nakonec diplomoval v ateliéru Malby u Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy. Po ukončení studia architektury v roce 1989 odjel do Londýna, kde pracoval v architektonické kanceláři Chassay Architects. Během studií na AVU pracoval jako prodavač květin, kotelník, řidič, figurant-zeměměřič. Po skončení studií nějaký čas pracoval jako architekt - designér. V roce 1999 začal pracovat ve filmovém průmyslu, nejdříve jako kreslič a posléze jako malíř - patinér společně s Josefem Bolfem, Davidem Adamcem, Tomášem Vaňkem, Pavlem Šmídem a dalšími umělci. Zúčastnil se i natáčení a přípravy filmů: From hell, Blade 2, Liga gentlemanů, Vetřelec versus Predátor, Šanghajští rytíři, Bathory, Mazaný Filip, Tobruk a dalších. Výtvarník v současnosti vstupuje mezi elitu českých umělců.


VIDEO

Abstraktní kompozice
Jelínek
Krajina
Doutníky
Kompozice
Bio hazart
Rozlobený měsíc
Muž bičující stádo žen