Jiří PETRBOK

ŽIVOTOPIS

P E T R B O K Jiří
(* 1962)
Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze a posléze se stal asistentem profesora umělecké školy. Nicméně je o umělci známo, že ve svých začátcích pracoval i jako zámečník či prodavač. V polovině devadesátých let se stal profesorem na Střední grafické škole v Jihlavě a od roku 2011 je vedoucím Studia kresby na AVU v Praze. Je významným účastníkem a organizátorem samostatných i kolektivních výstav, jak u nás doma tak i v zahraničí. V jeho malbě velmi často dochází ke značným změnám přirozené navyklosti, kdy tvary prochází prolínáním imaginace a předmětných podob. Pozorovateli je záhy jasné, že lidské postavy v jeho dílech sehrávají deformující element hlubšího vyjádření pocitů.


Čert a Káča
UFO v DSC
Hořící stan
Svítivý stan
Stan a trní
Stany
Stan z masa
Český stan
HOŘÍ