Veronika Drahotová

ŽIVOTOPIS

MgA. D R A H O T O V Á Veronika
(* 1975)
Vystudovala Akademii výtvarných umění, obor "Vizuální komunikace". Ve své umělecké tvorbě implementuje širokou škálu výrazových prostředků jako je malba, fotografie, instalace/objekty a videoart. V poslední letech se věnuje i práci kurátorské. Dva roky vedla galerii Home. Jedním z jejích projektů bylo nasvícení Pražského hradu v barvách duhy. Vystavovala v Čechách, Francii, USA, Srbsku, Japonsku atd.


Gone
Něco o životě druhých
Vášeň pro věčnost II
Vášeň pro věčnost I
Con Fine
Rip & Burn V
Rip & Burn IV
Rip & Burn III
Rip & Burn II
Rip & Burn I
POV (Pont Of View), Úhel pohledu