GalerieXXL nezahálela ani v době covidové.

Výstavy sice byly zakázané, ale umělci dále pracovali.

 

I náš přední umělec Jiří David pokračoval ve své tvorbě a vytvořil zatím svoje poslední dílo s názvem MAGNETART.

Toto dílo si můžete prohlédnout při vstupu do naší Galerie na Hříškově.

Magnetar, nejde o ilustraci neutronové hvězdy s extrémně silným magnetickým polem, ale o obrazné vyjádření sil, jež se k sobě vážou, ale vzájemně odpuzují, nebo explodují. Jde o energii rotace ve svých protikladech. Je to tedy pohled do struktur, kde vzdálenost jejich pohybu není určena časem. Ambivalentnost vsazených kruhových objektů však může zároveň odkazovat i k lidskému karyotypu, tedy k souboru všech chromozomů v buněčném jádře, kdy je možné chápat lidské tělo je asambláž genetického materiálu. Uspořádání asambláže není dáno předem, spojování není vedeno žádným předchůdným účelem nebo smyslem, ten je dán samotnými propojeními uvnitř asambláže. Prolínání podobných, ne zcela jasných významů, je podmínkou pro jejich formu. Jde tudíž o kódové označení, neboť před námi leží mnoho variant vzájemnosti i odlišnosti. Něco jako spánek v probuzení, či levitující řeč beze slov. Intuitivní oddanost tajemným nepředvídatelným vzkazům na území, mapě nepřetržité multicplity (mnohosti). Vše, co existuje, jsou jen rozmanité druhy promluvy a snaha hledat v nich společnou strukturu je už nadbytečná konstrukce.