Galerie XXL nabízí originální obrazy od českých renomovaných umělců. Rádi bychom Vám představili elitu českých výtvarníků – Michaela Rittsteina a Rostislava Nováka, kteří v naší galerii nabízí svá díla. Oba protagonisté v umělecké sféře tvoří v České republice stěžejní pilíř.

Michael Rittstein patří v současnosti mezi nejvýznamnějším představitele expresivní figurální malby. Jeho díla jsou ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie Hl. města Prahy, Českého muzea výtvarných umění v Praze, Památníku národního písemnictví Praha, všech oblastních galerií v ČR, Ministerstva kultury ČR, Centre Pompidou Paříž, Albertinum Vídeň, a soukromých sbírkách v ČR, v Evropě a USA.
Rostislav Novák působil mimo jiné i ve Francii na École des Beaux Arts v Paříži a absolvoval také pracovní stáž v serigrafické dílně Victora Vasarelyho. V následujících letech působil jako asistent na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. A. Paderlíka. Od r. 1993 se v Ústavu výtvarné tvorby Fakulty architektury ČVUT Praha stal docentem a následně vedoucím Katedry výtvarné přípravy Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. V současnosti je docentem na Katedře výtvarné kultury Univerzity v Hradci Králové.