Jana Bednarova

PEREX

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.


POPIS

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).


VÝSTAVY

21.12.2017 - 25.12.2017 | Test


SBÍRKY

Sbírka 1
Sbírka 2
Sbírka 3


ŽIVOTOPIS

B E D N A R O V A Jana
(* .. .. ….)
Studovala na prestižních tuzemských a zahraničních školách univerzitního typu. Zmiňme tedy Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění či španělská katedra malby Facultad de Bellas Artes a Universitad de País Vasco. Umělkyně také vešla ve známost tím, že její díla výrazně zahrnují indickou kulturu, kde i v posledních letech i studovala.


Horizont
Shiva Parvati
Face
Organic Light
Reflection
The pictures
Jaroslav
Uncovering
Adriana
Ganesh Mandir