Jiří NAČERADSKÝ

ŽIVOTOPIS

N A Č E R A D S K Ý Jiří
(* 1939)
Tato pozoruhodná osobnost vystudovala v letech 1957 Akademii výtvarných umění u V. Rady. Na akademii se stal roku 1990 docentem a o rok později byl jmenován profesorem monumentální malby (do 1992). Samostatně vystavoval poprvé v roce 1967 v galerii mladých v Mánesu. Po odmlce na počátku 70. let přechází od figurace k zobrazení mechanismů (cyklus Stroje), od olejomalby přechází k akrylu a současně paroduje (v určité návaznosti na pop-art) postavy amerického kresleného filmu (Donald fotografem,1976). Další plátna mají silný erotický náboj, v 80. letech se vrátil k tradičnější figuraci, ovšem groteskně deformované. Po listopadu 1989 se stal nejprve docentem a roku 1991 pak profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze.


VIDEO

VB2
VB2
48x60
Nedočkavost
Nedočkavost
35x50